Xingming Hou
Year: FR
Hometown: China
High School: Changchun